DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

STATYSTYKA

DZIŚ 8

WCZORAJ 32

TYDZIEŃ 197

MIESIĄC 937

WSZYSTKIE 137747

Jakość powietrza

OKR

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

2017

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.Zgłoszenia należy składać w MCK do 20.03.2017.
Można również wysłać mailem na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Eliminacje Powiatowe 27.03.2017 o godz. 10.00 w MCK

REGULAMIN

KARTA UCZESTNIKA TEATR JEDNEGO AKTORA 

KARTA UCZESTNIKA TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

KARTA UCZESTNIKA TURNIEJ RECYTATORSKI I WYWIEDZIONE ZE SŁOWA 

_________________________________________________________________

2016

61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Zgłoszenia należy składać w MCK do 29.02.2016.
Można również wysłać mailem na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Eliminacje Powiatowe 09.03.2016 o godz. 10.00 w MCK

 

REGULAMIN

 

KARTA UCZESTNIKA TEATR JEDNEGO AKTORA 

KARTA UCZESTNIKA TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

KARTA UCZESTNIKA TURNIEJ RECYTATORSKI I WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

_____________________________________________________________________

2015

 

60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego KonkursuRecytatorskiego.


Zgłoszenia należy składać w MCK do 06.03.2015.

Eliminacje Powiatowe 21.03.2015 w MCK

REGULAMIN

KARTA UCZESTNIKA TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

KARTA UCZESTNIKA TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

KARTA UCZESTNIKA TURNIEJ RECYTATORSKI I WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

 

 

__________________________________________________________________________

R e g u l a m i n

I.

1.  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych.

2.  Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu). Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

3.  Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu - w terminie przez niego ustalonym.

4.  Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:

  1. przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe;

- drogę eliminacji – stopnie (środowiskowy, miejski, powiatowy) ustalają   wojewódzcy organizatorzy konkursu.

- wojewódzcy organizatorzy konkursu określają zasady kwalifikacji laureatów  do przeglądu wyższego szczebla.

  1. przeglądy  wojewódzkie - odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2014 roku, dla wszystkich turniejów OKR;
  2. Przeglądy finałowe odbywają się wg poniższego kalendarza:

·        turniej poezji śpiewanej 4 – 7 czerwca 2014 roku we Włocławku (z warsztatami);

·        turniej teatrów jednego aktora 12 – 14 czerwca 2014 roku w Słupsku;

·        turnieje  recytatorski i wywiedzione ze słowa 25 – 28 czerwca 2014 roku w Ostrołęce.

5.  OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.

II.

59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.

A.TURNIEJ RECYTATORSKI

1.     Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

-    młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;

-    dorosłych.

2.     Repertuar  obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2   utwory poetyckie i prozę.

3.     Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B.  TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1.     Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2.     Repertuar obejmuje:

-    3 utwory śpiewane

-    1 utwór recytowany.

3.     W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

-    wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;

-    przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

-    uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

4.     Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

5.     Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

6.     Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1.     Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.     Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.

3.     Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu - występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące  z a s a d y:

1.     Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.     Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

3.     Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

III.

1.     Do oceny wykonawców powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe, właściwe dla stopnia przeglądu.

2.     W skład Sądów wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii oraz muzyki.

3.     W skład Sądów stopnia wojewódzkiego powinni wejść:

-    przedstawiciel organizatorów przeglądów niższego stopnia;

-    przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.   

4.     Nie mogą być jurorami:

a.     wykonawcy uczestniczący w Konkursie;

b.     instruktorzy – w przeglądzie, w którym biorą udział ich recytatorzy.

5.     Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:

-    dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);

-    interpretacja utworów;

-    kultura słowa;

-    ogólny wyraz artystyczny.

W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględnią ponadto:

-    celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;

-    kompozycję sceniczną występu.

W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:

-    opracowanie dramaturgiczne;

-    opracowanie reżyserskie;

-    wykonanie zadań aktorskich;

-    pozasłowne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.

W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględnią także:

-    zgodność muzyki z charakterem wiersza;

-    muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;

-    wartości artystyczne muzyki.

6.     Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.

7.     Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego.

W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

8.     Decyzja Sądu jest ostateczna.

9.     Sąd konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.

10.           Uczestnicy mają prawo zwracania się do Sądu Konkursowego o  uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

IV.

1.     Kwalifikacja wykonawców do przeglądów stopnia wyższego  jest zgodna z hierarchią miejsc ustaloną przez Sądy konkursowe.

2.     Z przeglądów wojewódzkich Sądy konkursowe typują:

-    w turnieju recytatorskim – do 3 wykonawców;

-    w turnieju wywiedzione ze słowa – 1 wykonawcę;

-    w turnieju teatrów jednego aktora – 1 wykonawcę oraz 1 dodatkowego - przesyłając taśmę video z realizacją jego spektaklu – na adres Zarządu Głównego TKT;

-    w turnieju poezji śpiewanej – 1 wykonawcę oraz dodatkowo 3 – przesyłając rejestrację jego spektaklu na adres organizatora spotkania finałowego.

3.     Do udziału w przeglądzie finałowym turnieju recytatorskiego zaproszeni będą laureaci Konkursu Recytatorskiego KRESY'2013 dla Polaków z zagranicy.

4.     W finałach 59. OKR wezmą udział laureaci konkursów przeprowadzonych w Wojsku Polskim oraz w Polskim Związku Niewidomych, które mają  status przeglądu wojewódzkiego.

V.

1.     Uczestnicy przeglądów wszystkich stopni otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów i organizatorów.

2.     Najlepsi uczestnicy przeglądów finałowych mogą otrzymać:

a. w turnieju recytatorskim i turnieju wywiedzione ze słowa

-    2 nagrody główne - w obu kategoriach w  turnieju recytatorskim;

-    nagrodę główną w turnieju wywiedzione ze słowa;

-    nagrodę publiczności;

-    nagrody i wyróżnienia za twórcze poszukiwania interpretacyjne;

     b. w turnieju teatrów jednego aktora

-    nagrodę główną;

-    nagrodę publiczności;

-    nagrody specjalne za reżyserię, aktorstwo, scenariusz.

Laureaci będą zaproszeni do udziału poza konkursem w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora oraz innych przeglądach teatrów jednoosobowych.

     c. w turnieju poezji śpiewanej

-    nagrodę główną;

-    nagrodę publiczności;

-    nagrody i wyróżnienia za interpretację i kompozycję.

-    nagrodę specjalną im. Pawła Bartłomieja Greca.

-    zaproszenie  (dotyczy laureatów)  do udziału w Spotkaniach Zamkowych "Śpiewajmy Poezję" w Olsztynie oraz innych przeglądach poezji śpiewanej.

3.     W przeglądach finałowych wykonawców oceniają Sądy Konkursowe powołane na wniosek RADY ARTYSTYCZNEJ Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

ZASADY ORGANIZACYJNE

1.   Ogólnopolski Konkurs Recytatorski prowadzi Towarzystwo Kultury Teatralnej wspólnie z organizatorami etapów wojewódzkich – załączamy wykaz.

2.   Na szczeblu województw i niższych Konkurs prowadzą wojewódzcy organizatorzy.

3.   Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie RADA   ARTYSTYCZNA OKR powołana przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. W skład Rady wchodzą konsultanci Konkursu, instruktorzy oraz przedstawiciele TKT. Sekretariat RADY i organizatora mieści się w Zarządzie Głównym TK T, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3; tel, fax 825-39-73; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.   Wojewódzcy organizatorzy po zakończeniu przeglądów wojewódzkich dokonają oceny realizacji założeń programowych, organizacyjnych oraz poziomu artystycznego a wnioski i propozycje przekażą Towarzystwu Kultury Teatralnej.

5.   Zadaniem Towarzystwa Kultury Teatralnej i wojewódzkich organizatorów jest:

-    popularyzacja Konkursu;

-    zapewnienie pomocy metodycznej wykonawcom i instruktorom;

-    zapewnienie środków oraz  właściwych warunków dla przeprowadzenia przeglądów oraz zajęć metodyczno-warsztatowych.

6.   Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej pokrywa częściowe koszty przygotowania i przeprowadzenia przeglądów finałowych, zastrzegając możliwość wprowadzenia akredytacji dla wykonawców.

 

 

Informacje, KARTY ZGŁOSZEŃ do ściągnięcia:TUTAJ

TOP