DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

STATYSTYKA

DZIŚ 8

WCZORAJ 32

TYDZIEŃ 197

MIESIĄC 937

WSZYSTKIE 137747

Jakość powietrza

"ZOSTAŃ GWIAZDĄ"

Festiwal "Zostań Gwiazdą"

XVIII Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów

"ZOSTAŃ GWIAZDĄ"

25.06.2016 godz. 10.00

 

KOLEJNOŚĆ WYSTĄPIEŃ UCZESTNIKÓW

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY WOKALISTY

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU/DUETU

_________________________________________________________________________________________________________________

XVII Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów

"ZOSTAŃ GWIAZDĄ"

20.06.2015

GODZ. 13.00 Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

 

WYNIKI

 

KOLEJNOŚĆ WYSTĄPIEŃ

                        

 

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI - 20 czerwiec 2015 r.

Organizator:

Stowarzyszenie Aleksandrowska Kultura

Z pomocą Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

Festiwal odbywał się będzie pod patronatem:

Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Jerzego Wenderlicha,

oraz Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

dr Andrzeja Cieśli,

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim,

Wójta Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

Andrzeja Olszewskiego.

Projekt dofinansowany przez

Gminę Miejską w Aleksandrowie Kujawskim

DO POBRANIA:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTÓW

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW/DUETÓW

________________________________________________________________________________________________________

Protokół z rozstrzygnięcia XVI Wojewódzkiego Festiwalu Młodych Talentów „Zostań Gwiazdą”
organizowanego przez Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” dn.22.06.2014r.

 

Dnia 22.06.2014r. Jury w składzie:

 

Jerzy Serafin Przewodniczący

 

Wanda Wasicka

 

Anna Szczerbik

 

.Po wysłuchaniu 18 prezentacji biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 

- technika wokalna wykonania

 

- ogólny wyraz artystyczny (kontakt z publicznością, stylizacja, kostium, wykonanie)

 

- punkty dodatkowe za teksty i kompozycje własne,

 

- dobór repertuaru (dopasowanie repertuaru do możliwości wokalnych i muzycznych wykonawcy)

 

- oryginalna interpretacja (zrozumienie i przekaz treści utworu)

 

- dykcja

 

postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych i artystycznych:

 

kat. wiekowa 7-13 lat:

 

SOLIŚCI/wokaliści

 

1 MIEJSCE Daria Szudzik

 

2
MIEJSCE- Sara Lityńska oraz Wiktoria Kordubska

 

3
MIEJSCE -Martyna Waszak oraz Rafał Szudzik

 

Wyróżnienie - Marta Jankowska - nagroda ufundowana przez Radę Miejską Aleksandrowa Kujawskiego

 

 

 

 

 

 

 

ZESPOŁY KAT. 7-13 LAT

 

1.MIEJSCE Zespół Wokalny "MUZA" z MCK

 

2. MIEJSCE - nie przyznano

 

3.MIEJSCE Zespół Wokalny "MILAGRO" z Ciechocinka

 

 

 

Kategoria wiekowa 14-19 lat

 

SOLIŚCI/WOKALIŚCI

 

I MIEJSCE - Klaudia Kordubska nagroda ufundowana przez - dr Andrzeja Cieślę Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

 

II MIEJSCE Aleksandra Urbańska

 

III MIEJSCE - -----------

 

Kategoria wiekowa 14-19 lat

 

ZESPOŁY DUETY

 

I MIEJSCE Zespół Wokalny "Gama" z MCK - nagroda ufundowana przez Panią Wiolettę Wiśniewską - Starostę Aleksandrowskiego

 

GRAND PRIX - nagroda ufundowana przez Pana Jerzego Wenderlicha - Wicemarszałka Sejmu RP dla Pauliny Paczkowskiej

 

 

 

INNE - Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ufundował nagrodę dla najlepszego wykonawcy z gminy - jury przyznało ją Paulinie Paczkowskiej z Opok.

 

 

 

 

DO POBRANIA -

KOLEJNOŚĆ WYSTĄPIEŃ

 

 

 

 

 

XVI Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów

"ZOSTAŃ GWIAZDĄ"

                        

                         ALEKSANDRÓW KUJAWSKI - 22 czerwiec 2014 r.

Organizator:

Stowarzyszenie Aleksandrowska Kultura

Z pomocą Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

Festiwal odbywał się będzie pod patronatem

Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Jerzego Wenderlicha

oraz Burmistrza Miasta

Aleksandrowa Kujawskiego

dr Andrzeja Cieśli

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim

Wójta Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim

Andrzeja Olszewskiego

Projekt dofinansowany przez

Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim

 

                                                               REGULAMIN

  1. Cel festiwalu:

- prezentacja możliwości wokalnych i dorobku artystycznego dzieci i młodzieży województwa

-   odkrywanie i promowanie talentów wokalnych,

- wymiana doświadczeń

-   spełnianie twórczych marzeń artystycznych.

2. Kategorie wiekowe:

-   kategoria I   7 - 13 lat,

-   kategoria II 14 - 19 lat.

3. Kategorie Konkursowe

- soliści-wokaliści,

- duety, zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne

4. Warunki uczestnictwa:

- Do udziału mogą przystąpić wokaliści, duety, zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne,

( do 8 osób )  

- Wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do biura festiwalu do dnia 09.06 2014r.

           wraz z podpisaną płytą z nagranym podkładem muzycznym

- Karta zgłoszenia wypełniona nieczytelnie lub niekompletnie zostanie odrzucona a uczestnik
           nie będzie mógł przystąpić do konkursu.

- Karty uczestnictwa wraz z płytami nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą
           przyjmowane (decyduje data stempla pocztowego).

- Uczestnicy przygotowują jeden utwór muzyczny do prezentacji konkursowej, czas

           prezentacji do 5 minut.

- Przystąpienie do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

   6. Kryteria oceny:

- technika wokalna wykonania

- ogólny wyraz artystyczny (kontakt z publicznością, stylizacja, kostium, wykonanie)

- punkty dodatkowe za teksty i kompozycje własne,

- dobór repertuaru (dopasowanie repertuaru do możliwości wokalnych i muzycznych wykonawcy)

- oryginalna interpretacja (zrozumienie i przekaz treści utworu)

- dykcja

- werdykt Jury jest ostateczny.

   7. Nagrody:

-Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, natomiast laureaci I, II, III miejsc w swoich kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe. Jury może przyznać również dodatkowe wyróżnienia.

Najlepszy wykonawca otrzyma nagrodę GRAND PRIX ufundowaną przez Marszałka Sejmu RP

9. Miejsce Festiwalu:

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Parkowa 3

Tel. 54 282 25 27 lub 668 18 10 93

      

10. Termin Festiwalu i przebieg prezentacji:

         -   22 czerwiec 2014 godz. 14.00(godzina może się zmienić w zależności od ilości zgłoszeń

               o wszelkich zmianach poinformujemy telefonicznie),

         -   godz. 13.30-14.00 zgłaszanie się wykonawców,

         -   godz. 14.00 uroczyste rozpoczęcie i przesłuchania wykonawców,

         -   godz. 18.00 zakończenie przesłuchań, obrady Jury,

         -   godz. 19.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród,

         -   ok. godz. 18.00 Koncert Zespołu "Żarówka"

         -   (w zależności od ilości zgłoszeń powyższe godziny mogą ulec zmianom).

11. Inne:

- Koszty przejazdu i pobytu podczas Festiwalu pokrywa jednostka

             delegująca lub sam wykonawca

- Uczestnicy mogą przygotowywać się sami lub pod kierunkiem nauczyciela, instruktora, opiekuna.

- Uczestnicy mają obowiązek przybyć przed rozpoczęciem imprezy i zgłosić obecność organizatorowi.

- Zapewnienie opieki i ubezpieczenia uczestników Festiwalu leży po stronie jednostki delegującej lub ich opiekunów

- Przynależność do danej kategorii wiekowej określa wiek najstarszego członka zespołu lub duetu.

- Wykonawcom nie przestrzegającym limitów czasowych zostanie przerwana
           prezentacja programu.

- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Festiwalu.

12. Biuro Festiwalu:

- zgłoszenia na karcie wraz z podkładem muzycznym nagranym na płycie pod adresem :

                                   Miejskie Centrum Kultury

                                   ul. Parkowa 3

                                   87-700 Aleksandrów Kujawski,                                  

                                         z dopiskiem „ Festiwal 2014”        

                                                

- Wszelkich informacji udziela MCK, w godz. 8.00-15.00

tel. 0 54 282 25 27, lub 668 18 10 93    

 

 

 

 karta zgłoszenia solisty i karta zgłoszenia zespołu dostępne są również na aleksandrowskakultura.blogspot.com

                                                                                                                    ZAPRASZAMY!

TOP