DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

STATYSTYKA

DZIŚ 8

WCZORAJ 32

TYDZIEŃ 197

MIESIĄC 937

WSZYSTKIE 137747

Jakość powietrza

MAT-KAP

MAT-KAP REGULAMIN

VIII  TURNIEJ KAPSLOWY
MAT-KAP 2019
Regulamin

Karta zgłoszenia

ZGODA

____________________________________________________________________

VI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KAPSLOWY
MAT-KAP 2017

 

KARTA ZGŁOSZENIA


REGULAMIN 

______________________________________________________________________

V MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KAPSLOWY
MAT-KAP 2016

KARTA ZGŁOSZENIA
REGULAMIN 

______________________________________________________________________

IV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KAPSLOWY

MAT-KAP 2015

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

_______________________________________________________________________

REGULAMIN

III MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU KAPSLOWEGO

MAT-KAP 2014

Regulamin III Międzynarodowego Turnieju Kapslowego obejmuje warunki uczestnictwa
w turnieju, zasady rozegrania turnieju oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

I Warunki uczestnictwa

 1. )Przystąpienie do Turnieju następuje na podstawie wypełnionej i dostarczonej do organizatora karty zgłoszenia, odbioru kapsli i nadaniu indywidualnego numeru.
  Karty zgłoszenia i regulaminy dostępne są na stronie internetowej MCK
 2. )Kapsle do gry uczestnik odbiera w Miejskim Centrum Kultury
 3. )Termin przyjmowania zgłoszeń do Turnieju upływa w dniu 22.06.2014.o godz. 12.00
 4. )Turniej rozegrany zostanie w dniu 22.06.2014.o godz. 12.00 na placu przy Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.
 5. )Uczestnik Turnieju bierze w nim udział pod warunkiem akceptacji regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które wykorzystane będą tylko do celów związanych z Turniejem.
 6. Turniej rozegrany zostanie w ramach dwóch etapów
  a. wytyczona trasa na betonie
  b. wytyczona trasa na piasku

 7. W ramach Turnieju wybrany zostanie zwycięzca na najładniejszą wizualizację kapsla
 8. Każdy z uczestników będzie miał przyporządkowany przez organizatora indywidualny numer, który musi umieścić na każdym kapslu w celu odróżnienia go od innych uczestników Turnieju.
  Numer nadawany jest wg kolejności zgłoszeń.
 9. Uczestnik Turnieju nie może korzystać z innych kapsli niż te, które pobrał od organizatora
 10. Uczestnik dba i odpowiada za pobrane kapsle, w przypadku zgubienia, uszkodzenia nie może otrzymać kolejnych.
 11. W Turnieju nagrodzonych zostanie trzech uczestników zajmujących miejsca od 1 do 3.
 12. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 13. O zajęciu miejsca na podium decydować będzie suma punktów zdobytych w poszczególnych etapach, które punktowane będą od 1 do 5 pkt. włącznie.
 14. Do punktacji za wyścig nie wlicza się punktów zdobytych za wizualizację kapsla.
 15. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów ze wszystkich etapów.
 16. W przypadku zgromadzenia przez dwóch lub więcej zawodników takiej samej liczby punktów o miejscu na podium zdecyduje dogrywka. Dogrywka odbędzie się we wskazanym przez organizatora jednym z trzech torów.

II Zasady rozegrania Turnieju

III Sposób wyłonienia zwycięzcy

IV Ostateczna interpretacja regulaminu i wszelkich kwestii spornych należy do organizatora

DO POBRANIA KARTA ZGŁOSZENIA

TOP