DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

STATYSTYKA

DZIŚ 8

WCZORAJ 32

TYDZIEŃ 197

MIESIĄC 937

WSZYSTKIE 137747

Jakość powietrza

1 Festiwal Piosenki z Przesłaniem

1 Festiwal Piosenki z Przesłaniem

UWAGA 

Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD NAS FESTIWAL ZOSTAŁ

ODWOŁANY                               

1  Festiwal Piosenki z Przesłaniem.

                           Pod patronatem Starosty Aleksandrowskiego


Festiwal Piosenki z Przesłaniem skierowany jest do dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników placówek opiekuńczych i kulturalnych .

- ORGANIZATORZY

   - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień „ TRATWA”

- INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA

   - Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

- WSPÓŁPRACA

     - Kolegium Salezjańskie

    - Klub Profilaktyczny „ Kuźnia”


- CELE KONKURSU :

- Propagowanie idei zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień,

- wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci i młodzieży i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
- twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,
- promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
- promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
- popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
h) rozwijanie talentów estradowych,
i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

- WARUNKI UCZESTNICTWA

- Konkurs ma zasięg powiatowy, dopuszcza się możliwość udziału uczestników spoza terenu powiatu. Każdy uczestnik przygotowuje 1 piosenkę.

- Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
     -   solistki i soliści: szkoła podstawowa kl IV - VI
     -   solistki i soliści: od 13 do   15 lat,
     -   solistki i soliści: powyżej 15 lat

.-OCENA
- .Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu    wyłania zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych ,biorąc pod uwagę :
a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
b) umiejętności wokalne,
c) wartości wychowawcze,
d) autorskie teksty prezentowanych piosenek

e) ogólny wyraz artystyczny, oddanie klimatu piosenki

- JURY
-.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu wyłania zdobywcę GRAND PRIX oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

- .Posiedzenie Komisji Artystycznej (Jury) odbywa się w dniu finałowego Konkursu – po wysłuchaniu piosenek w wykonaniu wszystkich zakwalifikowanych uczestników.
- Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół z listą nagrodzonych i wyróżnionych w finałowym Konkursie, który zostanie przedstawiony - uczestnikom oraz opublikowany na stronie internetowej MCK
- Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.

- Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komisją Artystyczną Konkursu (J
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się po rozstrzygnięciu i ocenie Jury Festiwalu.

-NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

a) regulaminowe
•NAGRODA GRAND PRIX - Starosty Aleksandrowskiego
•NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach,
•DYPLOMY dla wyróżnionych,
•DYPLOMY dla wszystkich uczestników Konkursu oraz ich opiekunów.
b) publiczności.
Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów.
Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja Artystyczna (Jury).

- TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU

- Festiwal odbędzie się w dniu 21 września od godz. 10.oo w auli Kolegium Salezjańskiego przy ul. Chopina 24.

- Wszyscy uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia

- ZGŁOSZENIA

- Zgłoszenia uczestników przyjmuje sekretariat Festiwalu do dnia 15 września 2014 r. na adres : Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim , 87-700 Aleksandrów Kujawski   ul. Parkowa 3.   Tel. 54/ 282 2527, lub e-mailowo na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TOP