DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

STATYSTYKA

DZIŚ 8

WCZORAJ 32

TYDZIEŃ 197

MIESIĄC 937

WSZYSTKIE 137747

Jakość powietrza

Przebój polskiego rocka

I Powiatowy Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Przebój polskiego rocka”

Protokół obrad

I Powiatowego Konkursu Piosenki Przedszkolnej

„Przebój polskiego rocka”

z dnia 24.03.2015 roku.

            Jury w składzie:

przewodniczący: Marek Stawiński

członkowie:    Dorota Jaworska Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1,

                        Aleksandra Jachimek-Jaworska przedstawiciel Kolegium Salezjańskiego,

                        Mieczysław Kołodziej Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.

wyróżniło czworo dzieci, a są to:

            Amadeusz Balcerak

            Antoni Zwoliński

            Dominik Szymczak

            Zuzanna Piotrowska

           

            Trzecie miejsce w konkursie zajęła Nikola Lorenc, II miejsce Jan Danielak. Nagrody ufundowane przez Przedszkole Samorządowe nr 1 im. J. Tuwima, a I miejsce i nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Aleksandrowskiego otrzymała Maja Komorowska, a wręczył ja Wicestarosta Wojciech Marjański.

            Wszystkich uczestników było 15 z 10 placówek. W organizację zaangażowane były: Przedszkole Samorządowe nr 1 oraz Miejske Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Na wniosek Przedszkola konkurs objęty  został patronatem Starosty Aleksandrowskiego.

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:
*wspieranie uzdolnionych wokalnie najmłodszych artystów
* popularyzacja śpiewania piosenek w języku polskim
* integrowanie środowisk przedszkolnych,
*wyłonienie i promocja młodych talentów
*wymiana i zdobycie nowych doświadczeń przez uczestników festiwalu i nauczycieli
* promocja pracy i twórczości nauczycieli

ORGANIZATOR: Przedszkole Samorządowe nr 1 im. J. Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim, Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

TERMIN KONKURSU: 24.03.2015 r. godz. 10.00 w sali Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim


ZASADY UCZESTNICTWA
1.Konkurs adresowany jest do dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkoli na terenie powiatu aleksandrowskiego,
2.Przewidziano jedną kategorię konkursową: solista
3.Każda placówka może zgłosić tylko dwóch solistów.
4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz nagrania podkładu muzycznego na CD (prosimy posiadać kopię na innym nośniku mobilnym, typu pendrive). Za złą jakość ścieżki dźwiękowej organizator nie bierze odpowiedzialności.
5. W przypadku konieczności zrezygnowania z występu prosimy o kontakt telefoniczny do 23.03.2015 roku.
6. Nośnik CD z nagraniem prosimy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz tytułem piosenki i nazwą placówki.


ZADANIA ORGANIZATORA
*Powołanie jury;
*Zakup upominków i przygotowanie dyplomów;
*Oprawa artystyczna imprezy;
*O kolejności występów decyduje organizator.


Termin nadsyłania zgłoszeń i nagrania na CD 23.03.2015 roku  na adres: Przedszkole Samorządowe nr1 im. J. Tuwima, ul. W. Polskiego 19, 87-700 Aleksandrów Kuj.

Postanowienia końcowe:

1. Nadesłane CD zostaje w posiadaniu organizatora.
2. Zgłoszenie na konkurs równa się z akceptacją regulaminu.
3. Zgłoszenie uczestnictwa na konkurs oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu oraz do celów marketingowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnie podanych danych.

KARTA ZGŁOSZENIA

TOP