NASZE SUKCESY

Rok 2023

MCK MCK Aleksandrw Kuja 20231220 124239

 

➡️ W ramach Programu Rozwoju Obszarów (PROW) 2014-2020 Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 116 595,00 na realizację zadania pn. „Modernizacja salonu wystaw i sali muzyczno - tanecznej Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego”. Pozyskana kwota stanowi 63,63 % całości zadania. Oficjalne podpisanie umów miało miejsce 16 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
➡️ Prace modernizacyjne salonu wystaw obejmują remont: ścian, sufitu i demontaż podłogi, wymianę grzejników, wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, a także zakup i montaż systemu wystawienniczego .
Modernizacja sali taneczno-muzycznej oprócz remontu ścian i podług obejmie dodatkowo obudowę sceny.
➡️ Jest to już kolejna inwestycja, po remoncie sali kinowo-widowiskowej, służąca zwiększeniu dostępności oraz rozwojowi kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Dzięki kolejnym inwestycjom dążymy, żeby być nowoczesnym ośrodkiem informacji, kultury, edukacji i komunikacji społecznej, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość oraz miejscem otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.
Już wkrótce będziecie mogli zobaczyć efekt prac i razem z nami cieszyć się nowoczesnym wyglądem naszych sal. My już nie możemy się doczekać.
 

 DSC 0756

DSC 0758 
20231110 22 DSC 0233
20231110 12 20231110 20
DSC 0530 20231110 20

 Remont sali kinowo-widowiskowej

➡️ W środę 8 marca 2023 r. miało miejsce historyczne wydarzenie, po 20 latach ponownie otworzono salę kinową.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że od początku inwestycji w 2021 r. w naszej instytucji oprócz sali przeprowadzono również inne prace. Odnawiana została elewacja budynku, przeprowadzono termoizolację i nałożono tynk. Wykonano również nowe rynny i obróbkę blacharską.
➡️ Wewnątrz generalny remont objął wymianę instalacji: elektrycznej, hydraulicznej i CO. W pomieszczeniach na parterze wyremontowano ściany i sufity. Odnowiono także pomieszczenia przeznaczone na toalety, założono m.in nowe elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej.
➡️ Jednak najbardziej mieszkańcy naszego miasta czekali na salę widowiskowo-kinową, którą ze względu na zły stan techniczny zamknięto w 2003 roku. To bez wątpienia największe przedsięwzięcie remontowo-inwestycyjne pomieszczenia od czasu wybudowania obiektu. W takim zakresie pomieszczenie nie było remontowane nigdy. Efektem trwających prac jest przed wszystkim nowa funkcjonalna sala widowiskowo-kinowa dostosowana do obecnie obowiązujących przepisów oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Zakres całego zadania był ogromny i obejmował tak naprawdę wszystkie elementy sali. Sala została rozpruta do gołych ścian. Wyremontowano balkon, zerwano i położono nowe podłogi, odnowiono ściany i sufit oraz scenę. Wymieniono siedziska, zamontowano klimatyzację. Zamontowano również mechanikę sceniczną w tym oświetlenie, nagłośnienie i nowoczesny sprzęt kinematograficzny. Zmodernizowana sala widowiskowa jest nowoczesnym obiektem przygotowanym do organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych z widownią mogącą pomieścić około 190 osób.
➡️ Całkowity koszt inwestycji to ponad 3,5 mln złotych, z czego ponad 2,5 mln złotych stanowiła dotacja ze środków marszałkowskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 
 269299988 4402738873188242 4730119996898474548 n  269966781 479097313613664 2387668632718014514 n
IMG 20211026 133306 IMG 20211026 133236
IMG 20211026 133304 IMG 20211026 133306
DSC 1086 DSC 0720
 335244016 912918576575078 6784204667572814402 n 
 334508030 925735021946504 174863805106762486 n  334684865 642625047628723 5989170878663367400 n
 335020753 761945622293472 2730640595581292314 n  
 
 
 Rok 2022
Europejskie Dni Dziedzictwa
➡️ Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego po raz kolejny włączyło się w organizację Europejskie Dni Dziedzictwa organizując Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „O Zegar Czasu”. W tym roku nasza instytucja została szczególnie wyróżniona ponieważ przy współpracy z Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy / KPCK w budynku aleksandrowskiego dworca zorganizowaliśmy Wojewódzką Inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa.
➡️ Europejskie Dni Dziedzictwa, to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny obejmujący swoim zasięgiem 50 krajów – sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej. W tym roku w Polsce wydarzenia pod znakiem EDD odbyły się już po raz 30.
6 grudnia 2022 r. w siedzibie Pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, na którym obecna była Dorota Ciesielska – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury im. M. Szafrańskiego. Nasza jednostka otrzymała podziękowania za włączenie się w organizację tegorocznych obchodów EDD w województwie.
➡️ Jednak najważniejsze wydarzenie miało miejsce 7 grudnia 2022. Z okazji 30-lecia EDD w Polsce w Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła się Gala Jubileuszowa Europejskich Dni Dziedzictwa „Połączeni dziedzictwem”. Ogólnopolskim koordynatorem obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
➡️ Uroczysta Gala była doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej pracy. Podczas spotkania najbardziej zaangażowani lokalni organizatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce otrzymali podziękowania. Miło nam poinformować, że takie podziękowanie z rąk organizatorów otrzymała również dyrektor naszego MCK Dorota Ciesielska.
➡️ Z przyjemnością prezentujemy otrzymane podziękowanie i serdecznie dziękujemy pani dyrektor Ewie Krupie i pracownikom Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Współtworzenie razem z Wami tego niezwykłego wydarzenia, jakim była Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, było dla nas zaszczytem i niezwykłym doświadczeniem.

 
Warsztaty dziennikarsko-operatorskie

 Warsztaty sfinansowano ze środków Fundacji PZU   

logo fundacja pzu poziom rgb 1

 

Zadanie pn. „Remont salonu wystaw i sali muzyczno-tanecznej Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego”

Otrzymaliśmy niezwykle miłą informację z Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, że nasza instytucja otrzymała dofinansowanie w wysokości 116 596, 00 zł na realizację zadania pn. „Remont salonu wystaw i sali muzyczno-tanecznej Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego”. Pozyskana kwota stanowi 63,63 % całości zadania.
Remont pomieszczeń rozpocznie się w przyszłym roku.
Zatem nie zwalniamy tempa i przed nami kolejny pracowity rok. Dzięki kolejnym inwestycjom dążymy, żeby MCK był nowoczesnym ośrodkiem informacji, kultury, edukacji i komunikacji społecznej, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość oraz miejscem otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.

 

Projekt „Otwarci na nowe wyzwania - zakup sprzętu dla Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim" realizowany w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury
 
✅ Zakończyliśmy projekt „Otwarci na nowe wyzwania - zakup sprzętu dla Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim" realizowany w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury.
✅ Projekt trwał ponad rok a jego celem było wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.
Uczestniczyliśmy w dziewięciu spotkaniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury:
➡ Archiwum cyfrowe społeczności lokalnej (27.05.2022)
➡ Budowanie oferty kulturalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe (05-06.04.2022),
➡ Jak być częścią zespołu w okresie zmiany technologicznej? (31.03.2022),
➡ Formy komunikacji i publikacji internetowych (11.03.2022),
➡ Projektowanie oferty kulturowej on-line” (03-04.02.2022),
➡ Udzielanie zamówień publicznych w projekcie "Konwersja cyfrowa domów kultury" (21.01.2022),
➡ Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury (15.11.2021),
➡ Turboprzyspieszenie. Jak AI zmieni nasz świat? (04.11.2021),
➡ Kontinuum Sztucznej Rzeczywistości (28.10.2021).
✅ Jednak najważniejsze, na co czekaliśmy to nowy sprzęt. Dzięki dofinansowaniu udało nam się zakupić komputer wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem, dyski przenośne i nagrywarkę zewnętrzną, profesjonalną kamerę do nagrań plus mikrofony i statyw, sprzęt oświetleniowy, sprzęt do transmisji online.
Nowy sprzęt przystosuje instytucję do pracy online, dzięki czemu polepszy się przekaz i kontakt z mieszkańcami miasta i okolic. Będzie można nagrywać programy wideo, materiały dydaktyczne, najważniejsze wydarzenia, ułatwi to też digitalizację bezcennych zbiorów placówki, które przedstawiają kulturę, historię oraz tradycję regionu. Chcemy, żeby MCK było nowoczesnym ośrodkiem informacji, kultury, edukacji i komunikacji społecznej, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość oraz miejscem otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.
✅ Nasza placówka znalazła się w gronie 200 instytucji kultury z całej Polski, które w 2021 r. otrzymały dotację w ramach pierwszej edycji programu "Konwersja cyfrowa domów kultury". Kwota dofinansowania wyniosła 79 500,00 zł.
Projekt systemowy "Konwersja cyfrowa domów kultury" finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi programu - Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
 
   
 

ROK 2021

Projekt „Otwarci na nowe wyzwania - zakup sprzętu dla Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim" realizowany w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury

 
? Miło nam poinformować, że Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego otrzymało dofinansowanie z konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w wysokości 79 500,00 zł. Łączna kwota zadania to 84 500,00 zł, w tym 5 000,00 zł to wkład własny.
➡ W czasie trwanie projektu weźmiemy udział w cyklu szkoleń Narodowego Centrum Kultury, skorzystamy z pomocy tutora cyfrowego oraz zakupimy niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.
➡ Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.
➡ Dzięki grantowi będziemy mogli rozszerzyć ofertę zajęć prowadzonych w naszej instytucji o np. warsztaty realizacji dźwięku, nagrywania filmów czy zajęcia koła dziennikarskiego. Nowy sprzęt przystosuje naszą instytucję do pracy online, dzięki czemu polepszy się przekaz i kontakt z mieszkańcami miasta i okolic. Będziemy mogli nagrywać programy wideo, materiały dydaktyczne, filmy promocyjne, najważniejsze wydarzenia. Ułatwi to też digitalizację bezcennych zbiorów placówki, które przedstawiają kulturę, historię oraz tradycję regionu.
konwersja kcdk 1200x1200 wyniki 2 auto 1600x800

 
 
Projekt „Sieć na kulturę w podregionie włocławskim"
➡️ Dzięki realizacji projektu: „Sieć na kulturę w podregionie włocławskim" otrzymaliśmy dzisiaj nieodpłatnie 6 laptopów. Taka nagroda za udział w projekcie to dowód, że każdy wysiłek się opłaca. Pozyskany sprzęt posłuży do organizacji różnych zajęć i warsztatów prowadzonych w naszym Miejskim Centrum Kultury.
➡️ Projekt podzielony został na dwa etapy:
✅ W pierwszym etapie dwóch naszych pracowników uczestniczyło w szkoleniach z wybranej tematyki, które prowadził trener Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
✅ W drugim etapie sami szkolący przy wsparciu trenera Fundacji organizowali szkolenia zdalne dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat. Zajęcia odbywały się online poprzez platformę Microsoft Temas. W ramach projektu dwie grupy (łącznie 13 dzieci) wzięły udział w zajęciach: „Dziennikarstwo online" oraz "Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych".
➡️ Każde szkolenie trwało 31 godzin lekcyjnych. Szkolenia wzbogaciły młodych ludzi o nowe umiejętności i doświadczenia, które mamy nadzieję wykorzystają w swojej edukacji, jak również w życiu prywatnym. Wspólnie uczyli się, zdobywali wiedzę i umiejętności. Był to czas bardzo efektywnej pracy.
➡️ Projekt realizowany jest przez Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 
   
   

„Remont i przebudowa sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury wraz z zapleczem”
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 02.02.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim w towarzystwie Arkadiusz Gralak Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego podpisała umowę na zadanie pt. „Remont i przebudowa sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury wraz z zapleczem”.
 
 

 

ROK 2017

 

ROK 2016

 ROK 2015

Z wielką radością informujemy, że projekt pt. ONI TWORZYLI HISTORIĘ Aleksandrowski Słownik Biograficzny, napisany wspólnie przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim i Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim uzyskał uznanie jury drugiej edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK. Wygraliśmy grant o wartości 7 000 zł. Projekt powstał z inicjatywy dr Andrzeja Cieśli - Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

--

Arkadiusz Gralak

Dyrektor

Miejskie Centrum Kultury

w Aleksandrowie Kujawskim

ROK 2014

Grant dla Aleksandrowa 2014/15

Grant dla Aleksandrowa

            Jesienią tego roku Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła doroczny konkurs grantowy pod tytułem "Tu Mieszkam Tu Zmieniam". Miło nam zakomunikować, że inicjatywa Stowarzyszenia Aleksandrowska Kultura znalazła się wśród 305 nagrodzonych projektów.

            Projekt Fundacji BZ WBK jest przeznaczony dla instytucji i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym pożytkiem publicznym. Kolejna edycja programu zachęcała do nadsyłania wniosków o bardzo szerokiej tematyce. Wnioskować można było o wsparcie z zakresu: zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci.

            Stowarzyszenia Aleksandrowska Kultura złożyło projekt pt. "Pamiętajmy o hrabim - popularyzacja osoby Edwarda hr. Mycielskiego-Trojanowskiego w środowisku lokalnym". Zakłada on budowę ścieżki dydaktycznej, poświęconej zasłużonemu mieszkańcowi Aleksandrowa. Powstanie ścieżki poprzedzą poszukiwania archiwaliów, wykłady popularyzatorskie oraz konsultacje społeczne. Efektem wspólnej pracy będą tablice informacyjne, które złożą się na wspomnianą ścieżkę edukacyjną. Wartość grantu wynosi 5 000 złotych.

            W tej chwili trwa głosowanie internautów, którzy wybiorą trzy najciekawsze ich zdaniem projekty. Zostaną one nagrodzone dodatkowymi środkami finansowymi, które będzie można spożytkować na cele społeczne. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie dla naszych poczynań i oddanie głosu na projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Aleksandrowska Kultura. Wystarczy otworzyć stronę podaną w inku, na mapie wybrać województwo kujawsko-pomorskie, odszukać nasz projekt, nacisnąć "WYBIERAM" i podać swój adres mailowy. Poniżej zamieszczamy link do strony Fundacji BZWBK, na której można typować najlepsze inicjatywy. Za wszystkie głosy z góry dziękujemy!

http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/glosowanie.html

BZWBK_Tu_mieszkam_tu_zmieniam.jpg

Listopad

Nagroda w konkursie "Zbuduj swój region" organizowanym przez Dziennik Toruński "Nowości" i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego za najciekawszy pomysł wykorzystania środków unijnych 2014-2015 w kategorii "Więcej kultury".
Pomysł dyrektora placówki Arkadiusza Gralaka pn. "Radio internetowe" zredagował, opisał i rozwinął oraz wysłał na konkurs Piotr Ciechanowski,
obu Panom gratulujemy.

ROK 2013

ZOSTALIŚMY NAGRODZENI ZA ZORGANIZOWANIE AKCJI PN. "SIECIAKI NA WAKACJACH" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM.

wrzesień 2013

Sieciaki na wakacjach to seria wakacyjnych pikników edukacyjnych
organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange. Akcja ma na
celu edukowanie dzieci poprzez zabawę. W trakcie uczestnictwa w pikniku
dzieci uczą się, jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich
unikać.
Aleksandrowska Akcja odbyła się 20 lipca br. wzięło w niej udział ok 40 dzieci.
Piknik bo taką formę wybraliśmy polegał na zapoznaniu dzieci z zasadami bezpieczeństwa w internecie poprzez wyświetlane filmiki edukacyjne w holu MCK, następnie podaczas pikniku plenerowego przed MCK, dzieci korzystając z nabytej wiedzy wypełniały zagadki, rebusy, młodsi kolorowanki, na asfalcie 
rozrysowaliśmy duże kolorowe krzyżówki, które z pomocą prowadzących: Doroty Iwińskiej i Tomasza  uczestnicy wypełniali.
Konferansjer- Tomek Skibiński  cały czas "podpowiadał" i przypominał dzieciom odpowiedzi. Na koniec dzieci podzielone na grupy zagrały w grę
planszową również dotyczącą zagadnień bezpiecznego surfowania w sieci.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki z gadżetów nadesłanych przez fundację
i zorganizowanych przez MCK.
Dziękujemy Fundacji za nagrodę i docenienie starań i pracy naszego zespołu.
MIŁO BYĆ WŚRÓD 20 WYRÓŻNIONYCH PLACÓWEK W POLSCE  :)

 Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

otrzymało dofinansowanie zadań w ramach

priorytetu "Rozwój infrastruktury kultury

-infrastruktura domów kultury" z Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

„Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.”

źródło:

http://www.mkidn.gov.pl/

Umowa między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miejskim Centrum

Kultury zawarta została 13.06.2013 .

Za pozyskane pieniądze i wkład własny zakupiliśmy niezbędny sprzęt dla kół zainteresowań Miejskiego Centrum Kultury, poprawiliśmy wygląd placówki a także podnieśliśmy komfort

codziennych zajęć dla dzieci i młodzieży, oraz podczas imprez organizowanych w naszej

placówce.