O MCK

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

Podstawowym celem naszej działalności jest tworzenie odpowiednich warunków do aktywnego uczestnictwa wszystkich grup odbiorców w kulturze a także współtworzenie jej wartości.

Miejskie Centrum Kultury realizuje te cele na wiele sposobów.

W czasie roku szkolnego oferujemy różne formy działalności artystycznej dla najmłodszych jak i młodzieży zapraszając na zajęcia: plastyczne , fotograficzne w naszych kołach zainteresowań. W naszej placówce działają zespoły: Zespół wokalny młodzieżowy "Kulturki" oraz zespół muzyczny "Nieznani Band". Wszystkie zespoły jak też koła zainteresowań należące do MCK-u biorą udział w konkursach, przeglądach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Działalność muzyczną naszych zespołów można również usłyszeć podczas koncertów i festynów organizowanych przez naszą placówkę ale także w innych miejscowościach naszego województwa. Młodzi "Plastycy" i "Fotograficy" przynajmniej raz w roku zapraszają do zwiedzania wystaw swoich prac przygotowywanych podczas zajęć w MCK.

Podczas ferii zimowych i wakacji z pomocą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim zapewniamy dzieciom i młodzieży wspólne zabawy, zajęcia plastyczne, sportowe i warsztatowe.

Dzieciom, młodzieży a także dorosłym stwarzamy możliwość korzystania z zajęć tanecznych, aerobiku a także językowych i innych form aktywności.

Dorosła część społeczeństwa może i chętnie korzysta z zajęć koła fotograficznego oraz sekcji chóralnej.
Bardzo prężnie działa nasz Klub Seniora "Złoty Wiek", który od wielu lat ma swoje spotkania w naszych salach. Tu odbywają się próby, koncerty. Klub bierze udział też w wielu koncertach, przeglądach, spotkaniach artystycznych w całym województwie.
Przy naszej placówce działa również bardzo aktywna Grupa Turystyczno - Krajoznawcza organizująca spotkania w sali MCK oraz wycieczki piesze i rowerowe dla zainteresowanych dorosłych i młodzieży.

Współpracujemy również z organizacjami pożytku publicznego jak  PZN w Aleksandrowie Kujawskim, Stowarzyszeniem "Aleksandrowska Kultura" i ZHP. W naszych salach spotykają się grupy AA "Tratwa", "Ola", odbywają się także spotkania z psychologiem. W murach Miejskiego Centrum Kultury funkcjonuje Świetlica Środowiskowa MOPS.

Wiele wydarzeń kulturalnych współorganizujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Naszymi wspólnymi cyklicznymi już wydarzeniami były Konkursy Fotograficzne: "Mój Uniwersytet" i "Mój Region".

Staramy się również nie zapominać o wspieraniu artystyczno-okolicznościowych inicjatyw aleksandrowskich szkół, przedszkoli i innych placówek jak np. Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Poza codziennymi zajęciami od lat organizujemy i współorganizujemy konkursy muzyczne, plastyczne, fotograficzne, koncerty, wystawy plastyczne, fotograficzne i przeglądy. Nasze sztandarowe wydarzenia, kojarzone z Miejskim Centrum Kultury to "Przegląd Kolęd", "Kulturalne Przesilenie", Przegląd Ruchu Seniora "O Zegar Czasu". Wśród nowych inicjatyw polecamy "Spotkania ze znanymi ludźmi" podczas których gościliśmy aktorów, artystów, polityków, sportowców takich jak Karolina Lutczyn-Friedek i Maciej Friedek, Adam Woronowicz, Artur Cieciurski, Dariusz Malejonek, Zdrowa Woda, Otylia Jędrzejczak, Kazimiera Szczuka, Janusz Zemke i inni.

Równie ważni jak wielcy artyści są dla nas nasi rodzimi twórcy. Dla nich stworzyliśmy projekt pn."Aleksandrowskie Spotkania z Pasją". Przedsięwzięcie to daje możliwość każdemu kto posiada zdolności i pasje do zaprezentowania ich szerszej publiczności, ale także konfrontacji, nawiązania nowych ważnych znajomości, zdobyciu nowych doświadczeń. Na bazie Aleksandrowskich Spotkań z Pasją zawiązała się nowa grupa pn. "Aleksandrowscy Pasjonaci" spotykająca się w MCK. Grupa ta to w większości osoby, które prezentowały swoje pasje w salach naszej placówki a teraz wspólnie planujące wyjazdy na pokazy, festyny, przeglądy, kiermasze w całym województwie i poza nim.
Dla młodzieży stworzyliśmy analogiczne przedsięwzięcie pod nazwą "Młodzieżowe spotkania z pasją".

Pragniemy by nasza działalność cały czas się rozwijała, była otwarta, dynamiczna, różnorodna, odpowiadająca oczekiwaniom naszych odbiorców.

Zapraszamy do korzystania z kulturalnej oferty Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

Dorota Lewandowska

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
w Aleksandrowie Kujawskim